Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

thơ: Nếu Thế Giới Ni Không Đàn Bà

Nếu thế giới ni không đàn bà
Làm sao có kẻ được làm…cha?
Lấy ai chửa đẻ sinh con cái?
Truyền giống cho ông lúc tuổi già?

Nếu thế giới ni không đàn bà
Cảm hứng nào cho những Tình ca?
Tìm đâu đối tượng cho Thi sĩ
Chả lẽ nhạc, thơ tặng …ông già?

Nếu thế giới ni không đàn bà
Đàn ông chỉ tổ đi lông nhông
Đi rồi về lại nằm co quắp
Làm sao biết được xuân hay đông?

Nếu thế giới ni không đàn bà
Đàn ông sẽ sống như bóng ma
Ra vô bếp núc hoang tàn lạnh
Là chốn mồ hoang đâu phải nhà?

Nói vậy chơi thôi chút vậy mà.
Nếu mà thế giới không đàn bà
Triệt nòi triệt giống triệt hết thảy
Triệt cả đàn ông, còn than(thở) không????

Không có nhận xét nào: