Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

ai đi tìm ai


Một bóng người đi dưới nắng chiều
Ngập ngừng bước nhẹ trên cầu treo
Thấy gì giữa chốn hoang vu ấy
Hay chuốc buồn theo cảnh tiêu điều.?
hn.