Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Email của nhà văn Việt hải-CA.

                                
Kính chào tt c netters đng hương các nơi,

Chào anh Quang Nguyn SD, LAT, ch Tuyết HN, anh Lê Phước PK,


Cám ơn quí anh ch gởi email thăm. Có l mng nhn worldwideweb ngày nay đã ni kết chúng ta khp các nơi li gn nhau hơn theo vn tc

MBPS, hoc kinh khng hơn extreme speed of GBPS. Anh Quang PK nhc v nhà văn Nguyn Tài Ngc, mt nhà văn thân hu bn láng ging Simi Valley ca tôi, anh này chuyên viết biên kho và cũng như loi phiếm lun, anh dưới 60 xuân xanh, năm 1975 hn còn tr, vi tâm hn vui tươi, phong văn cua anh dí dm, hài hước cao đ. Anh NTN thuc dng "TBDN" (Tình Bc Duyên Nam) khi phi lòng Cô Nam Kỳ Nho Nh hp hn (stole his heart):


Nguyễn Tài Ngọc và Cô Nam Kỳ Nho Nhỏ


Nguyn Tài Ngc, Chng V Vit Nam Ly V:Bc Kỳ, Nguyn Tài Ngc:


Tôi xin rua tay anh xã ca nhà văn Hoài Nim là đng hương TN, người bn văn thích đóng nhng v kch vui hot hài, mt emcee vui tính gc x Khánh Hòa, hin cư ng ti Houston, Texas.

Lê Th Hoài Nim, Mình ơi,


Nhà Tôi, Lê Th Hoài Nim:


Không có nhận xét nào: