Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Hoa muồng?

Trồng hoa chẳng biết ..hoa gì?
Thấy hoa nở đẹp thầm thì với hoa
Hoa ơi! nhớ đừng xa ta
Nhìn hoa nở rực, phiền hà tiêu tan


Xem trước  
Xem trước 
Hoa muồng?


Xem trước

Không có nhận xét nào: