Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

TTKH....PHÓNG TÁC

 

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về đem vứt ...lá diêu bông
Không còn chịu cảnh mè nheo nữa
Tình nợ thôi mang, nhẹ cả lòng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về tập hát bản nhạc "không"
Không còn yêu nữa, không yêu nữa
Thoái mái còn hơn chim sổ lồng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Từ nay anh khỏi tới bến sông
Thuyền em tách bến về đâu đó
Anh chẳng cần đưa, khoẻ vô cùng

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về chạy bộ ...Ma-ra-tông
Lỡ ai có rượt, anh dông lẹ
Khỏi kiện, khỏi thưa, đỡ mích lòng.

Lê thị Hoài Niệm

Không có nhận xét nào: