Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

KHÓC HOÀNG NAM


Bàng hoàng! quá đỗi bàng hoàng
Chân tay bủn rủn chẳng màng chuyện chi.
Tin HOÀNG NAM đã ra đi
Bồn chồn trong dạ, tim ghì nhói đau.
Hoàng Nam ơi ! mớí hôm nào
Em "meo" cho chị đổi trao...bịnh tình
"Cancer" ! ba chị em mình (Như Mai, Hoài Niệm, Hoàng Nam)
Cùng nhau "chiến đấu"! sẽ ...bình yên thôi!
Bây giờ em bỏ đi rồi, 
Chị không muốn khóc sao rơi lệ hoài?
Hoàng Nam: tuổi trẻ đa tài
Đẹp trai, dí dzỏm, luôn cười, hát hay....
Xa em, xa mãi từ đây...
Nghìn thu vĩnh biệt, vẫy tay tạ từ.
Trần ai em thoát kiếp  người
Hương linh siêu thoát về nơi vĩnh hằng.
Xin CHIA BUỒN cùng BẠCH VÂN
Toàn thể gia quyến. Bạn Văn - Hội nhà.
Nam Mô Phật A-Di Đà!


Hoài Niệm,20/9/17

Không có nhận xét nào: