Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

CHO EM CẢ CUỘC TÌNH NÀY-

LTHN thân tặng anh LMST và HY.

 
Bước em xuống phố chiều nay
Nghiêng nghiêng vạt nắng gió bay áo dài
Để tôi mơ bóng hình ai
Đêm nằm thao thức nhớ hoài dáng em
Tình gần trong những chiều êm
Bờ sông Đà vắng tay mềm trong tay
Nhạn Tháp ghi dấu tình say
Thuở em mười sáu bên người Lính xa.
Ngoảnh lại năm mươi năm qua
Tình chung son sắt đậm đà tin yêu
Chữ thương khuông nhạc rải đều
Nốt “mi” quyện chặt mỹ miều nét xưa
Đà rằng nước lớn nhờ mưa
Tình tôi đỉnh Tháp mới vừa duyên em
“Ông ơi”! Cháu gọi bên thềm
Tình tang gõ phím êm đềm gia cang
Dẫu mai bóng xế chiều tàn
Tình chung giữ vẹn tuổi vàng bên nhau.

Lê Thị Hoài Niệm

Không có nhận xét nào: