Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Houston lạnh giá


Tháng trước trời êm bãi cỏ xanh
Hôm nay lạnh cóng rũ hoa cành
Cần ra khỏi cửa nên nhìn kỹ
Có việc rời nhà phải ngó quanh
Đất ướt đường trơn đi khó ổn
Cầu cao đá cứng chạy không lành
Mong cho khí hậu thôi băng giá
Áo đẹp người khoe dáng mỏng manh
HN.

                        
Xem trước


Xem trước

Không có nhận xét nào: