Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

thơ Xướng -họa


  xướng
      Thương đời bất hạnh

 Sa Tăng ganh ghét giết người lành

Trời Phật yêu thương cứu chúng sanh

Trụy điệu, tiễn đưa người xấu số

Ủi an, giúp đỡ bạn qua canh

Bó hoa tươi thắm, tình yêu chị

Ngọn nến lung linh, nước mắt anh

Bao tấm check thương đời bất hạnh

Gởi về từ những tấm lòng thành.

Vinh Hồ

28/4/13

 Họa
 
CẦU BÌNH AN CHO NGƯỜI GẶP NẠN

Boston ! mai sớm thật an lành

Bơm nổ gây ra chuyện tử sanh

Cẳng gãy máu loang rên đứt đoạn

Tay lìa xương vãi khóc cầm canh

Dã man gây cảnh se lòng Mẹ

Gian ác bày trò đứt ruột Anh

Khủng bố chủ tâm người xảo hạnh

Nạn oan cầu nguyện ý tâm thành.

Hoài Niệm28/4/13

 

Không có nhận xét nào: