Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

TÌNH QUÊ HƯƠNG


                           
Gặp gỡ  trao nhau những uẩn tình
                                       Mưa chiều chợt đến, nến lung linh
                                 Chuyện xưa nhắc lại đau lòng muội
                                    Kỷ niệm gợi về xót dạ huynh
                                  Góp sức đấu tranh xua bóng tối
                                  Chung lòng xây dựng đợi bình minh
                                  Việt nam cẩm tú quê hương đó
                                  Mãi mãi trong tâm khắc đậm hình

                                            Lê thị Hoài Niệm

Không có nhận xét nào: