Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

"Thơ Bút tre" tặng hội VNTD

 

Tối nay mới ngồi vô bàn
máy  nhìn thơ thẩn đăng đàn sao vui
g nên cũng góp phần tui
Dù trời khuya khoắc tối thui lại còn
lạnh, phải khen Tuyết Nga đon
đả lanh tay viết  thơ  ngon quá trời
đất làm nức dạ đến Người
Xứ Vạn bên Úc tức cười đến rung
tay chàng chẳng có ngại ngùng
Họa thơ tặng lại quần hồng đến hai
bài anh hội trưởng ra oai
“Bút tre kiểu mới” thật tài tặng Thương
Anh, Tố Anh là chuyện đương
nhiên vì sao sáng thơ đường hội Văn  
Nghệ lại có nhiều tài năng
Giúp hội qua mấy con trăng huy hoàng
Hoài Niệm cảm tạ vô vàn
Ở đây đã gặp muôn ngàn niềm vui,
hì hì hì

 

Không có nhận xét nào: