Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Ngày ấy, bây giờTuổi trẻ đã qua một thời
Mong sao cho được cuối đời bên nhau
hạnh phúc , sung sướng, sang gìàu(?)
Cũng không níu lại được màu thời gian!

Không có nhận xét nào: