Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

MƯA RƠI


Ngồi buồn nhìn giọt mưa rơi
Giọt thương giọt nhớ giọt khơi nỗi sầu
Mưa ơi! mưa rớt về đâu?
Đèn vàng hắt ngọn đêm thâu lạnh lùng
Lá vàng lả ngọn rưng rưng
Mưa ơi! thương lá xin đừng cuốn đi!!!

Không có nhận xét nào: