Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

NẾU

Nếu em e-ấp nụ quỳnh,
Để tôi khua giọt sương tình lao xao
Nếu em là khoảng trời cao,
Để tôi gửi lại vì sao lên trời.
Nếu em trăng thu sáng ngời,
Để tôi thỏ ngọc trọn đời nhớ mong.
Nếu em bảy sắc cầu vòng,
Để tôi nối nhịp thương lòng nhớ nhau.
Nếu em gió chuyển về đâu,
Để tôi nương gió gối đầu đêm nay.
Nếu em lơ lửng vầng mây,
Để tôi đôi cánh ôm mây vào lòng.
Nếu em giọt nắng trời trong,
Để tôi gọi nắng nắng hong tóc vàng.
Nếu em cơn mưa muộn màng,
Để tôi phủi sạch bụi đàng lối qua.
Nếu em là chim sơn ca,
Để tôi cất giọng cùng hòa nhịp vui.
Nếu em đêm lặng tối thui,
Để tôi ngọn nến đẩy lui đêm buồn.

Lê thị hoài Niệm

Không có nhận xét nào: