Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thơ TÚY HÀ-Túy ký gửi Hoài Niệm

Xem trước
Nét vẽ cuộc đời
Vần thơ ngũ sắc
Chữ ngả màu nghiêng
Bất biến ý tình
Trăm năm tâm sự
Hà cớ biện minh
Đời là phấn thổ
Tâm vẫn sáng ngời


Tri âm tri kỷ
Ngữ nghĩa rong chơi
Tháng ngày nhặt chữ
Thả hồn tiêu dao
Bụi hồng gió loạn
Vẫn ngạo với đời
Niệm kinh vô tự
Một đời như sao

Không có nhận xét nào: