Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

PARIS BỊ KHỦNG BỐ Thứ sáu 13/2015


Xem trước


 Người ở xa nhận tin rúng động
Cả Paris tang tóc buồn thương
Khủng bố gieo rắc tai ương
Người dân vô tội giữa đường chết oan
 
Nước mắt rơi buồn đau thương cảm
Tâm nguyện cầu theo dấu lời kinh
Cầu cho người sống an bình
Hồn người đã chết hiển linh về Trời


Người với người sao nhẫn tâm quá đỗi
Oán ghét thù hằn chém giết lẫn nhau
Oan khiên phủ chụp lên đầu
Vô can chết thảm làm đau lòng người

Xứ Tự do đồng tâm nguyện sẽ
Cùng Paris chia sẻ niềm đau.
Diệt tan "khủng bố" mau mau (?)
Hoà bình thế giới nguyện cầu hằng đêm

hn

Không có nhận xét nào: