Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

thơ: HÃY NÓI ĐI CON


Mẹ biết con thương mẹ nhiều

Sao con không nói ngay chiều hôm nay

"Mẹ ơi! Tình Mẹ dâng đầy

Trong tim con ủ từng ngày Mẹ ơi!"

Khi mẹ còn sống trên đời

Con yêu hãy nói những lời yêu thương

Đừng đợi mẹ lên thiên đường

Mộ bia ghi khắc, mẹ mừng sao con???

Mai này nếu mẹ không còn

Ngàn thu an giấc mẹ-con đôi đường

Dù con nói vạn lời thương

Làm sao mẹ biết khỏi vương nỗi buồn?

Con ơi! dù chỉ lời suông

Mẹ cũng trân quí giữ nguyên trong lòng

Mẹ vui, con-mẹ tâm đồng

Lời thương con tỏ. Mẹ mong nỗi gì!

                          Lê thị hoài niệm     

Không có nhận xét nào: