Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

thơ vui

Xem trước


Gặp người ...dở dở ương ương
chắc chạy trối chết chứ thương nỗi gì
ngày xưa tuổi mộng xuân thì
giữ còn hổng nổi huống chi bây giờ....?????ha ha ha..
h.niệm.
Xem trước

Ngồi nhìn đất thấp hơn trời
Chợt cơn mưa đổ cho người khỏi đi
Ra đường chẳng biết mần chi
Bày ra bánh trái ăn ..thi với chồng
Ăn đua đến nỗi cành... hông
Đâu chừng vài món đã...xong tiệc mừng
Sợ mập nên nhảy lưng tưng  
Nhảy qua nhảy lại đến chừng hụt hơi…..hahaha...
hn


Xem trước
ảnh internetKhông có nhận xét nào: