Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Những hình ảnh cũ

Laura 8 tuổi hát :Khúc ca ngày mùa.
Laura 5 tuổi hát bản "EM Bé quê"
Con gái Laura 5 tuổi với TEAKONDO đai vàng

Không có nhận xét nào: