Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

WORLD CUP 2014 - Vài hình ảnh vui từ TV. LTHN

Xem trước
...Ôm Chân ...cầu thủ!
Xem trước
Trái tim này dành hết cho..quá bóng


Xem trước
"Me" ..ũi cho "you" chết!
Xem trước
.....Dzô đi quí Anh!
Xem trước
...Chờ ...nghỉ chút!
Xem trước


Xem trước
Vùng lên!


Xem trước
Tương lai sẽ là... nữ cầu thủ của đội tuyển QG.....
Xem trước
Ta sẽ là...thủ môn!.
Xem trước
Thấy không chú ...Ủn? Nam Hàn ngon lành lắm!
Xem trước
Không cần biết.... Ta là ai????
Xem trước
Đừng có để...thua nhen.


Xem trước
Có dzậy chứ!
Xem trước
Kỳ này phe ta thắng lớn.Dzui quá!!!!
Xem trước
Tại sao thế hở...Trời?
Xem trước
Thôi là hết ..ta thua thật sao???/

Xem trước
Cầu thủ Đức làm bàn World cup 2014
Xem trước
"fan" thua


Xem trướchuấn luyện viên vui mừng
Xem trước cầu thủ buồn...khóc!Không có nhận xét nào: