Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Ân nhân bị nạn
Ngày xưa chị vượt biển gian nan,
Bị bão chìm thuyền dạt đảo hoang.
Sống sót nhờ người Phi cứu giúp,
Bình an được nước Phi cưu mang.
Xuân qua nghĩa nặng chưa đền đáp,
Hạ tới ơn sâu chửa sẻ san.
Nay được tin ân nhân bị nạn,
Lệ nhòa xin gởi chút lòng vàng.

Vinh Hồ
15/11/13

 


Không có nhận xét nào: