Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

thơ: Nhớ Thời Trai trẻ. Vinh Hồ


 
ảnh internet
thơ Vinh Hồ
Tặng Lê thị Hoài Niệm  

 Bưng ly trà nóng... sáng nay
Đọc bài lục bát nhớ ngày xưa xa
Thùng thùng trống đánh... sơn hà
Trước cơn nguy biến phải ra chiến trường
Giã từ mái ấm tình thương
Bút nghiên xếp lại quê hương đang cần
Chí làm trai há ngại ngần!
Ba lô súng đạn liều thân diệt thù

Tiền đồn heo hút khói mù
Rừng xuân đói khát, sông thu cơ hàn
Đời binh nghiệp lắm gian nan!
Ngày càng khốc liệt bom san đạn cày
Tử sinh đối diện từng ngày
Bạn bè ngã xuống trên tay của mình   
Bao người trai đã hi sinh      
Bao người yêu đã khóc tình dở dang   

Bao người mẹ lệ chứa chan
Tay run ôm  xác con tan nát lòng 
Đời lính chiến thật long đong!
Vào sinh ra tử chẳng trông mong gì
Chỉ mong Mẹ bớt sầu bi
Mong Cha già bớt nghĩ suy đau buồn
 
 
 
Mong làng xóm bớt đau thương
Mong người lính chiến biên cương mau về
Thanh Bình khắp nẻo sơn khê
Tự Do hiện diện trên quê hương mình.
 Vinh Hồ
27/9/13

//1

Không có nhận xét nào: