Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Trời trở gió
Hổm rày trời trở gió
Mưa lạnh trút qua đây
Sức khỏe em không có
Nên cứ bịnh trật trầy.

 
Nhớ mở nắp chai dầu
Thoa ngay cho ấm phổi
Kẻo lạnh lên đỉnh đầu
Lại đổ thừa gió thổi.

 
Đây nè chén sẵn đơm
Mùi lúa mới thật thơm
Nín đi đừng rơi lệ
Khóc nhè, nước trộn cơm.

 
Giữ sức khỏe nhé em
Uống thuốc không cần thử
Mong mọi việc xuôi êm
Cùng anh làm thơ chứ?

 
Nhìn em sau cơn bệnh
Thoạt nhìn chẳng ...giống ai
Thương em từ tâm lệnh
Hứa săn sóc Em hoài

 
Dẫu mai này già cỗi
Nhớ giữ mãi  tình  xuân
Mong em đừng hờn dỗi
Bởi mình nặng thâm ân
Hoài Niệm
 

 

 

Không có nhận xét nào: