Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

THƠ VUI: THỬ TRÍ THÔNG MINH


Tan Nguyen wrote:

Nguyễn phú Trọng sang Mỹ gặp Obama và hỏi "ông làm sao mà điều hành được một chính phủ hiệu quả như thế?" Obama trả lời "Rất đơn giản, ngài chỉ cần được vây quanh bởi những người thông minh". Nguyễn phú Trọng lại hỏi "Thế làm sao ông biết được ai là người thật sự thông minh?" Obama trả lời "cũng dễ thôi, ông chỉ cần đố họ câu hỏi thông minh", nói xong đoạn nhấn nút yêu cầu tiếp tân mời John McCain vô...

Hai phút sau John McCain vô và nói "Thưa Tổng thống, ngài gọi tôi". Obama hỏi "Hãy cho tôi biết, John McCain, ba mẹ của ông có đứa con, nó không phải anh em của ông, không phải chị em của ông, vậy nó là ai?" John McCain trả lời "Thưa ngài, đó là tôi". Obama trả lời "Chính xác! Rất tốt".

Nguyễn phú Trọng trở về nước và kêu Nguyễn Tấn Dũng vào hỏi "Chú Dũng, cha mẹ chú có đứa con, nó không phải anh em của chú, cũng không phải chị em của chú, nó là ai? Nguyễn tấn Dũng trả lời "Em cũng chưa chắc, em sẽ trả lời sau". Nguyễn tấn Dũng họp hết nội các lại và hỏi câu hỏi đó mà không ai trả lời được... Hỏi vòng vòng không xong, cuối cùng ở nhà vệ sinh Nguyễn tấn Dũng gặp Ngô Bảo Châu và hỏi "Thầy Châu, có thể trả lời tôi, cha mẹ thầy có đứa con mà nó không phải anh em thầy, nó cũng không phải chị em thầy, thế nó là ai?" Ngô Bảo Châu trả lời "Dễ mà! đó là tôi".

Trở lại gặp Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng nói hớn hở "đó là Ngô Bảo Châu", Nguyễn phú Trọng tức giận chòm tới vố vào đầu Nguyễn tấn Dũng và thét to "đồ ngu! là john McCain!" (HNPD)

Lê Thị hoài niệm phóng tác thành thơ:

          THỬ TRÍ THÔNG MINH

Hai mười lăm N.Phú Trọng sang  Mỹ
Được gặp ngài Tổng thống Obama
Câu chuyện trao đổi lại qua 
Trọng ta thắc mắc hỏi Obama chuyện này: 
Thưa tổng Thống  thấy Ngài ... nổi trội
Xin trả lời câu hỏi của tôi 
Nước Mỹ hùng mạnh như Trời  
Do Ngài tài giỏi hay nơi cận thần?”

Obama cười..khần khần khật... 
Ôi chuyện này có khó chi đâu 
Lựa người tài giỏi hàng đầu
Góp sức xây dựng nước mau mạnh giàu!”

Chàng Trọng lú rầu rầu hỏi tiếp: 
Nhưng làm sao biết họ có tài
Để mà tìm cách...triển khai 
Tiến sĩ vô số nhưng loài ...mua quan” 

Obama lại cười sang sảng: 
Chuyện ...dễ òm sao nghĩ không ra
Ông đặt chuyện hỏi..quan nhà, 
Tên nào đáp đúng ấy là thông minh!

Chuyện cứ nói, tay cầm điện thoại 
Bấm số liền để gọi McCain
Tông tông hỏi thiệt Ông nghen
Nhà ông có đủ anh em đề huề?

Vậy chứ khi Mẹ Ông sinh nở 
Lọt ra tên không phải anh ông 
Em ông, chị cũng là không. 
Tên nào vậy hả mong ông trả lời?”

John McCain nghe xong đáp lẹ: 
Kính thưa Ngài chính..Tớ chứ ai! 
OBaMa gác máy nói ngay: 
Thấy chưa ông Trọng. Cain này... hạng năm!

Trọng Lú khoái hăm hăm, hở hở.
Về Việt nam mặt nở cười toe
Đi tìmTấn Dũng hăm he 
Không trả lời được...sập bè nghe con!

Gặp Lúc Dũng lon ton bước tới
Trọng Lú bèn gợi trí thông minh :
Dũng ơi, tui hỏi thiệt tình 
Mẹ ông sinh nở có mình ông sao?”

Ồ nhà Dũng anh em đủ ráo,
Vừa con trai, con gái đầy nhà 
Nhưng mà Mẹ ông sinh ra  
Anh, Chị, Em không phải, vậy là tên mô?”

Nguyễn Tấn Dũng mắt ngơ, mặt ngố.
Tên Trọng này chỉ tổ ba hoa.
Câu này sao giải đáp ra.   
"Hỏi chi cắc cớ mai..ta trả lời."

Đúng lúc Ngô Bảo Châu đi tới
Dũng ta bèn ơi ới gọi to:     
Tiến sĩ! Ta có …chuyện lo,
Nhờ người giải đáp giúp cho, đừng phiền!:

Khi Mẹ ông sinh liền đứa trẻ, 
Không phải anh hay chị, chẳng em,   
Vậy ai?  Hãy nói tôi xem.” 
Bảo Châu cười khẩy: “là Em đây này!”.

Nguyễn tấn Dũng mặt mày...mở hội ,
Dù nửa đêm cũng gọi Trọng khoe:  
Này này tui nói ông nghe,  
Bảo Châu Tiến sĩ...Mỹ về chứ ai!

Tên Trong Lú cười lên sảng khoái:   
Dẹp đi cha, Thủ Tướng ngu mà,   
Cứ như Ông Tổng BaMa,  
McCain nghị sĩ,  mới là...đúng boong!” 
Lê thị hoài Niệm.

Không có nhận xét nào: