Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Nét vẽ độc đáo ( tìm trên internet)


XEM 4 PHÚT ĐỜI NGƯỜI QUA NÉT HỌA TỪ SƠ SINH ĐẾN LÚC BẠC ĐẦU

 Life happens so fast…. Aging gracefully from infancy to old age.

This is absolutely stunning and so beautifully done.  Watch in full screen.  Enjoy.. 

 
Click :    Aging in Painting  
 

 

Không có nhận xét nào: