Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Quét lá mùa đông

Xem trước
Lá vàng trước sân
Sáng nay quét lá trong vườn                             
Quét bao nhiêu mảnh tình thương dứt lìa          
 Biết bao lá rụng giữa khuya                            
 Còn bao nhiêu nữa muốn chia chỗ nằm?
Cây buồn cây khóc âm thầm                            
 Dẫu gì lá cũng tình thâm tháng ngày                 
Thu tàn, đông kéo qua đây                                  
 Cho cây truị lá thân gầy xác xơ.                       
Cây ơi hãy đợi Xuân về                                    
Bao nhiêu lá thắm xum xuê trên cành                    
  Cho cây thấm đẫm màu xanh                           
Cho tôi bóng mát dỗ dành giấc trưa                    
Hn 12/ 2014.

Không có nhận xét nào: