Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

THI NHÂN NGOẠN CẢNH
Mây chiều dần phủ cả vầng dương

Tản bộ Thi nhân đếm bước đường

Ngoảnh lại ven hồ vùng nhạt nắng

Trông xa vạt núi cõi mù sương

Say mơ bước thẳng vườn tiên cảnh

Tỉnh mộng ngồi ngay mảnh đất thường

Tạo hóa tặng cho hồn ngh

Nguồn thơ lai láng ngát men hương

HNiệm.

Không có nhận xét nào: