Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Gửi Anh





Xem trước




Gửi Anh gửi trọn tâm tình
Gửi Anh nắng ấm bình minh đầu ngày
Gửi Anh một khối tình say
Gửi Anh hương vị men cay thơm nồng
Gửi anh triệu đoá hoa hồng
Gửi Anh xanh thẳm bềnh bồng mây trôi
Gửi Anh đậm nét son môi
Gửi Anh lóng lánh sáng ngời mắt trong
Gửi Anh điệp khúc tơ lòng
Gửi Anh ráng đẹp cầu vòng chiều mưa
Gửi Anh thoáng mát gió trưa
Gửi Anh nguyên cả lũy thừa tình chung
Lê thị Hoài Niệm
                                                  



 
Xem trước





                            






Không có nhận xét nào: