Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Thơ xướng -họa


Thương Tiếc Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng

 
Thương nhớ một người gương sáng ngời
Tiếc thay Anh đã biệt trần đời!
Hùng tâm chống cộng, bầy ma quỷ
Dũng trí trừ gian, lũ bọ giòi
Yên ấm tuổi thơ cha bế ẵm
Ngủ say đêm vắng mẹ ru hời
Thiên Thần an nghỉ trong lòng đất
Thu, Hạ, Đông qua lặng lẽ trôi.

 Song Hồ
12/2013
- Hùng Dũng là tên thật của ca nhạc sĩ Việt DzũngTiếc thương Việt Dzũng

Thương lắm Dzũng ơi! tâm rạng ngời
Tiếc người tài giỏi sớm lìa đời
Hùng anh đảm khí trừ quân Cộng
Dũng lược hiêng ngang loại đám giòi
Yên giấc mộng làm bao khúc hát
Ngủ đêm mơ viết lắm câu hời
Thiên niên Tiên cảnh an vui nhé
Thu biệt Dzũng buồn , lệ cứ trôi.
Hoài Niệm 12/13Không có nhận xét nào: